Wednesday, August 05, 2009

Minutes of 2nd Meeting for Naujan Town Fiesta

KATITIKAN NG IKALAWANG PAGPUPULONG TUNGKOL SA NAUJAN TOWN FIESTA 2009 NOONG IKA-27 NG HULYO 2009 SA SILID-PULONGAN NG SANGGUNIANG BAYAN.

MGA DUMALO:

Kgg. ROMAR G. MARCOS Punumbayan
Kgg. WILSON A. VIRAY Pangalawang Punumbayan
Kgg. JUN S. BUGARIN Konsehal ng Bayan
G. JOEFEL C. YLAGAN Municipal Administrator... CLICK HERE FOR MORE