Sunday, July 26, 2009

Minutes of Meeting for Naujan Town Fiesta 2009

KATITIKAN NG UNANG PAGPUPULONG TUNGKOL SA NAUJAN TOWN FIESTA 2009 NOONG IKA-20 NG HULYO 2009 SA SILID-PULONGAN NG SANGGUNIANG BAYAN.

MGA DUMALO:

Kgg. ROMAR G. MARCOS Punumbayan
Kgg. WILSON A. VIRAY Pangalawang Punumbayan
Kgg. LEO DE VILLA Kagawad ng Sangguniang Bayan
Kgg. ALEXANDRA CASUBUAN Pangulo ng SK Federation
Kgg. DOMINADOR Y. BAHIA Pangulo ng Barangay Federation
Gng. RHODELIZA V. PEÑARROYO Municipal Civil Registrar....

To view the full article please click the link below.

http://www-cao-reports.blogspot.com/2009/07/minutes-of-meeting-for-naujan-town.html