Wednesday, July 01, 2009

Naujan Community Affairs: Municipal School Board Meeting 11 June 2009

KATITIKAN NG MUNICIPAL SCHOOL BOARD MEETING NA GINANAP NOONG IKA-11 NG HUNYO 2009 SA OPISINA NG PUNUMBAYAN NG NAUJAN, ORIENTAL MINDORO.

MGA DUMALO:

Kgg. ROMAR G. MARCOS Punumbayan
Kgg. RYAN Z. ARAGO SB Kagawad
G. ARTHURO F. VITO Head Teacher II.....

Naujan Community Affairs: Municipal School Board Meeting 11 June 2009