Wednesday, August 12, 2009

Naujan Town Fiesta 2009 Third Meeting for Preparation

NAUJAN TOWN FIESTA 2009
KATITIKAN NG PANGATLONG PAGPUPULONG PARA SA PAGHAHANDA NG Naujan Town Fiesta 2009 NA GINANAP SA SB Session Hall NOONG IKA-7 NG AGOSTO 2009.
present:
Hon. ROMAR G. MARCOS Mayor
Hon. JUN S. BUGARIN SB/M
Hon. DOMINADOR Y. BAHIA ABC President
Hon. LEO G. DE VILLA SB/M
Hon. SHERYL B. MORALES SB/M
Mr. JOEFEL C. YLAGAN Municipal Administrator
Mr. KING ALFRED CORONA Representative of Hermano Mayor